Daily Archives: Tháng Ba 22, 2016

Triệt Hạ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.22

Lần Trang Sử Cũ: Triệt Hạ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.22 (Nguồn:  sách Ngành Đặc Biệt của Nguyễn Mâu, trang 161-185) Việt Cộng đã mở cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân đầu năm 1968 với tất cả bất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Triệt Hạ Cụm Tình Báo Chiến Lược A.22