Daily Archives: Tháng Ba 17, 2016

Chiến Hữu Một Thời_Trần Pháp (Thơ)

Nhân đọc bản tin v/v “giám đốc” CNN Nguyễn Công Vinh đến Nam Cali, bạn Trần Pháp (MA) đã cảm tác viết thành bài thơ: CHIẾN HỮU MỘT THỜI Công Vinh giám đốc đến Cal Gặp gỡ bạn bè trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiến Hữu Một Thời_Trần Pháp (Thơ)

Giám Đốc CNN ghé Nam CA

Giám Đốc CNN ghé Nam CA Tiếp tục cuộc hành trình xuôi Nam, Giám Đốc CNN Nguyễn Công Vinh sau khi gặp gỡ các bạn K1 ở San Jose đã thẳng tiến tới thành phố tội lỗi (Sin City) Las … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giám Đốc CNN ghé Nam CA