Daily Archives: Tháng Bảy 7, 2017

Tin về K1 Lê Đức Thanh

Tin về K1 Lê Đức Thanh Sau đây là bản tin từ Quận Cam (CA) do anh Trưởng Khóa 1 tường trinh: “Tôi vừa nhận được một tin không vui: K1 Lê Đức Thanh đang bệnh nặng hiện nằm trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ