Daily Archives: Tháng Bảy 22, 2017

Hai Tháng Hành Hương_Thơ Họa tiếp

Hai Tháng Hành Hương (tiếp theo) Bài thơ 2 Tháng Hành Hương của Cóc QT (Trần Pháp) tiếp tục được các bạn Cóc K1 họa theo gởi về cho CNN như sau: Họa: Thiện Tâm Bao năm ty nạn khổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

2 Tháng Hành Hương_Thơ Xướng Họa

2 Tháng Hành Hương_Thơ Xướng Họa Trong 2 tháng vừa qua, giám đốc CNN Thiện Tâm.NCV đã trở về VN để vừa thăm thân nhân, vừa để đi hành hương viếng các cảnh chùa và làm từ thiện. Công việc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ