Daily Archives: Tháng Bảy 21, 2017

Cơm Chay Từ Thiện_Thiện Tâm.NCV

Bữa Cơm Chay Từ Thiện Cuối Cùng tại VN (Tường trình của Thiện Tâm.NCV từ VN): Sau hơn 2 tháng về thăm quê hương, viếng chùa và làm từ thiện được sự hỗ trợ của quý đồng hương Phật tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ