Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2017

Đường Chiều_TPK

ĐƯỜNG CHIỀU Thiều quang bóng xế thoáng mau qua Mới đó mà nay đã hóa già Chán lúc răng long cùng gối mỏi Tiếc thời cá lặn với chim sa Mây mù lãng đãng chân quờ quạng Gió thổi vi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ