Video clip; Gà Mái Tre ca bài ” Không còn Mùa Thu”

Kính mời các bạn nghe gà Mái Tre ca bài ” Không Còn Mùa Thu”

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Video clip; Gà Mái Tre ca bài ” Không còn Mùa Thu”

  1. Vì chuyển từ youtube qua nên video không được rõ , xin lỗi quý anh chị .
    Gà mái tre htko .

Đã đóng bình luận.