Danh Sách Đồng Môn K1 Về Dự Hội Ngộ Hè 2017

Thưa các bạn,
BTC Hội Ngộ K1 Hè 2017 đã họp tổng kết vào hôm thứ Bảy 12/8/ vừa qua và cho biết có tất cả 102 bạn đồng môn K1 và gia đình đã ghi tên tham dự (không kể các bạn đã rút tên vì lý do sức khỏe hay riêng tư). Danh sách  sắp xếp theo từng địa phương được trình bày như dưới đây.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.