Huế Xưa_ LHN Cẫm Y trình bày

Chào Mừng Ngày Hội Ngộ K1  9, 10/9/2017 tai San Jose, mời các bạn thưởng thức ca khúc Huế Xưa của ” Nghĩa Lựu Đạn” với tiếng 100% Huế K1 Cẫm Y

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.