Daily Archives: Tháng Một 4, 2018

Suy Tư In New Year _ Nguyễn Tấn Dược

Xin giới thiệu đến các bạn bài thơ của một người bạn chưa bao giờ thấy làm thơ mà nay xuất khẩu thành thơ,  nói lên nổi âu lo của  một kiếp người

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Suy Tư In New Year _ Nguyễn Tấn Dược