Suy Tư In New Year _ Nguyễn Tấn Dược

Xin giới thiệu đến các bạn bài thơ của một người bạn chưa bao giờ thấy làm thơ mà nay xuất khẩu thành thơ,  nói lên nổi âu lo của  một kiếp người

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.