Daily Archives: Tháng Một 22, 2018

Đề Nghị Tổ Chức Hội Ngộ K1 tại Houston Texas

Các bạn K1 thân mến, Tôi vừa nhận được điện thoại của K1 Lê Phát Minh nói chuyện v/v tổ chức Mọp Mặt K1 2018 ở Houston (TX) như sau: – Họp Mặt K1 2018 sẽ tổ chức vào 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đề Nghị Tổ Chức Hội Ngộ K1 tại Houston Texas

Mail của Cựu trưởng khối CSĐB Nguyễn Mâu

Hoà và Thụy thân mến : Anh đã quá già, ngoài 86, tai điếc nặng không xử dụng đ/t nữa, máy trợ thính không giúp được bao nhiêu. Mọi liên-hệ chỉ bằng EMail. Anh quyết định lui hẳn vào ẩn dật tuyệt đối và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mail của Cựu trưởng khối CSĐB Nguyễn Mâu