Daily Archives: Tháng Một 27, 2018

Không tổ chức Họp mặt K1 tại Houston năm nay

Anh Nhữ Đình Toán và các bạn K1 thân, Sau khi  nhận được email của anh trưởng khóa 1 Nhữ Đình Toán, anh chị em K1 tại Houston sau khi hội ý, nhận thấy những nhận xét của anh Toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Không tổ chức Họp mặt K1 tại Houston năm nay