Bản tin K1 từ Houston

Các bạn ơi nhìn những hình của các bạn K1 ở Houston thấy có 10 người mà chỉ có một người có chim. Sao lạ vậy. hề hề CNN

Anh chị em khoá 1 Houston có buổi tiệc chào đón vợ chồng K1 Lê Văn Thao từ Arkansas di chuyển về định cư tại thành phố Houston, Texas, được tổ chức tại nhà K1 Lê Phát Minh gồm có anh chị Nguyễn Văn Tăng, anh chị Ngô Thị Lành, anh chị Lê Văn Phú và hẳn nhiên có Lê Phát Minh và Ngọc Lệ.

Gia đình K1 Houston welcome anh chị Lê Văn Thao…

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.