Không tổ chức Họp mặt K1 tại Houston năm nay

Anh Nhữ Đình Toán và các bạn K1 thân,

Sau khi  nhận được email của anh trưởng khóa 1 Nhữ Đình Toán, anh chị em K1 tại Houston sau khi hội ý, nhận thấy những nhận xét của anh Toán rất chính xác. Thời tiết Houston chỉ thuận tiện và lý tưởng nhứt cho việc tổ chức họp mặt là từ tháng 3 đến tháng 6, khí hậu mát mẻ, không sợ mưa bảo, nhưng trong năm nay thì quá trể cũng như trùng hợp với những sinh hoạt của Tổng Hội CSQG/VNCH, cũng như một số anh chị em tại Houston đang kẹt phải tham gia trong ban tổ chức sinh hoạt của hội đoàn khác trong tháng 6.

Do đó chúng tôi xin được Không Tổ Chức Ngày Họp Mặt Khóa 1 năm 2018 tại Houston như đã tình nguyện trước đây. 

Sau khi tham khỏa ý kiến anh chị em Houston và một số anh chị em K1 các nơi xin đề nghị, anh chị em K1 Georgia hy sinh đứng ra tổ chức ngày họp mặt khóa 1 năm 2018.

Nếu anh chị em K1 Georgia chịu đứng ra tổ chức. anh chị em K1 tại Houston sẽ tham dự đông đủ.

Thân chào tất cả anh chị em K1

K1 Lê Phát Minh 

  

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.