Giám Đốc CNN (NCV) xuôi Nam

Giám Đốc CNN (NC Vinh) đang trên đường xuôi Nam và “công du” các tiểu bang HK, trên đường đi, ông giám đốc đã ghé lại San Jose/Bắc Cali thăm gặp một số bạn K1 tại đây. Dưới đây là những hình ảnh ở San Jose do ông giám đốc chuyển về:

 

https://photos.app.goo.gl/8v4oRWLYFUN2nY526

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.