Hình ảnh tang lễ K1 Nguyễn Tấn Dược

Kinh goi den Quy Vi nhung hinh anh Tang Le Khoa I Nguyen Tan Duoc, to chuc tai nha Quan Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave Westminster CA 92683.DSC_0224

DSC_0225

Xin mo Link duoi de xem hinh.

Vo Thieu & Gia dinh xin goi loi Phan Uu den tang quyen, xin cau mong vong linh Anh Nguyen Tan Duoc Phap Danh Quang Thanh Thao som ve Coi Niet Ban.

Tran trong kinh chao.

Thieu Vo

https://photos.app.goo.gl/esdzudmxheZbZKE47

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.