SlideShow Tang Lễ K1 Nguyễn Tấn Dược/ K3 Nguyễn Chiêu Phin thực hiện

Thưa các bạn K1.

Chiều nay K3 Nguyễn Ngọc Tuấn có gởi đến CNN một Video SlideShow về tang lễ K1 NGUYỄN TẤN DƯỢC. Được biết Video Slideshow nầy do bạn K3 NGUYỄN CHIÊU PHIN cư ngụ tại Denver Colorado thực hiện.

Xin đươc chia xẽ đến các bạn K1 và  cám ơn bạn đồng môn K3 Nguyễn Chiêu Phin và bạn K3 Tuấn Nguyễn.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.