Daily Archives: Tháng Mười Một 14, 2018

Thống kê thế giới về Việt Nam

Thống kê thế giới về Việt Nam Dân số: Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thống kê thế giới về Việt Nam