Daily Archives: Tháng Mười Một 24, 2018

Mừng Thượng Thọ 8o_Đạt Nhân

LGT: Hầu hết các bạn K1 chúng ta ai cũng đã ngoài “bảy bó”, tuy nhiên trong số đó cũng có vài bạn “ăn gian” nên nay đã ngót nghét 80 như bạn Lê Văn Thuận, bút danh Đạt Nhân, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Thượng Thọ 8o_Đạt Nhân

Thắc mắc biết hỏi ai?_Cô giáo Trần Thị Lam

THẮC MẮC BIẾT HỎI AI? LGT: Chắc chúng ta không còn lạ gì cô giáo Trần Thị Lam 45 tuổi, dậy trường chuyên Hà Tĩnh, người đã làm Cộng Đồng mạng sóng gió một dạo khi cô sáng tác bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thắc mắc biết hỏi ai?_Cô giáo Trần Thị Lam