Daily Archives: Tháng Mười Một 17, 2018

Dùng giấy nhôm chữa đau lưng và khớp xương

Giấy Aluminium (nhôm) rất công hiệu làm giảm đau lưng & đau các khớp xương Email của KHG Nguyễn Thượng Vũ: Thưa các anh chị: Tôi mới nhận được email đính kèm của anh BS Hoàng Cơ Lân. Anh Lân nhận được email của 1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dùng giấy nhôm chữa đau lưng và khớp xương