Daily Archives: Tháng Mười Một 25, 2018

Những Bệnh … Vô Duyên_BS Đỗ Hồng Ngọc

BS Ðỗ Hồng Ngọc            Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh… vô duyên. Ai cũng biết thầy thuốc là người được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những Bệnh … Vô Duyên_BS Đỗ Hồng Ngọc

Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở New York

Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn 2018 ở New York Ngày 22/11/2018 vừa qua, nhân ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving, một cuộc diễn hành đã được công ty bán lẻ  Macy’s tổ chức tại thành phố New York,  Đây là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở New York