Chào mừng K1 Nguyễn Tiến Ích

Bạn Ích thân mến,Vừa qua nghe tin bạn đến San Jose gặp gỡ các bạn K1 ở Bắc Cali mà tiếc quá, tôi và các bạn K1 ở Nam Cali không có dịp hội ngộ với bạn. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ đến Nam Cali (Little Saigon) để các phe ta K1 ở đây có dịp hội ngộ với bạn. Nhờ bạn Hạp cho biết địa chỉ email của bạn nên tôi đã đưa tên bạn vào group mail của K1 ( khoa1_hvcsqg@googlegroups.com ) để từ nay bạn có thể gởi hoặc nhận những thông tin liên quan đến K1 qua group mail này. Ngoài ra, K1 còn có một trang nhà  https://khoa1hocviencsqg.com/  bạn có thể vào xem bất cứ lúc nào để biết thêm những sinh hoạt của khóa.
Thân mến,
Nhữ Đình Toán

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.