Hợp xướng “Trống Cơm”_Dàn hợp xướng Đan Mạch + VN

Xem Hợp xướng “Trống cơm” do nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa biên soạn được dàn hợp xướng Copenhagen (Đan Mạch) cùng ban hợp xướng Nhạc viện Hà Nội biểu diễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.