Daily Archives: Tháng Mười Một 2, 2019

Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng! (Đào Văn Bình)

Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng! Đào Văn Bình Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng! (Đào Văn Bình)