Daily Archives: Tháng Mười Một 22, 2019

Lễ phủ cờ cho cố trung úy Văn Đình Thảo- Cựu SVSQ Khóa 3 HV-CSQG

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tang lễ cố Trung Úy CSQG/VNCH Văn Đình Thảo – Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện

Cố Trung Úy CSQG Văn Đình Thảo sau khi tốt nghiệp Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH, anh được thuyên chuyển về phục vụ tại BCH/CSG/ tỉnh Quảng Trị, nơi địa đầu giới tuyến với chức vụ Đại Đội Trưởng CSDC. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P2

Video Clip do K1 Phạm văn Toán thực hiện

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P1

Video Clip do K1 Phạm Văn Toán thực hiện

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ