Daily Archives: Tháng Mười Một 22, 2019

Lễ phủ cờ cho cố trung úy Văn Đình Thảo- Cựu SVSQ Khóa 3 HV-CSQG

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ phủ cờ cho cố trung úy Văn Đình Thảo- Cựu SVSQ Khóa 3 HV-CSQG

Tang lễ cố Trung Úy CSQG/VNCH Văn Đình Thảo – Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện

Cố Trung Úy CSQG Văn Đình Thảo sau khi tốt nghiệp Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH, anh được thuyên chuyển về phục vụ tại BCH/CSG/ tỉnh Quảng Trị, nơi địa đầu giới tuyến với chức vụ Đại Đội Trưởng CSDC. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tang lễ cố Trung Úy CSQG/VNCH Văn Đình Thảo – Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện

ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P2

Video Clip do K1 Phạm văn Toán thực hiện

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P2

ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P1

Video Clip do K1 Phạm Văn Toán thực hiện

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐNH Cám Ơn Anh Dallas (TX) P1