Daily Archives: Tháng Mười Một 19, 2019

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ MỘT ĐỜI NGƯỜI

🌹 Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn. 🌹 Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ MỘT ĐỜI NGƯỜI