Daily Archives: Tháng Mười Một 26, 2019

Diễn Văn của Bộ Trưởng Quốc Phòng HK 20/11/2019 tại Hà Nội

Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Hà Nội, Việt Nam Xin chào các bạn! Tôi xin cảm ơn Ngài Giám đốc Nguyễn Vũ Tùng và Học viện Ngoại giao Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp tôi hôm nay. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Văn của Bộ Trưởng Quốc Phòng HK 20/11/2019 tại Hà Nội