Tin Buồn K1 Lê Tấn Quan Vừa Qua Đời

NHỮNG LỜI PHÂN ƯU của Đồng Môn K1:

* NG. THANH HOÀNG & Gia đình:

Được tin buồn đồng môn Lê Tấn Quan vùa mới qua đời. Xin thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Bé và tang quyến. Nguyện xin Ơn Trên sớm đưa linh hồn anh về hưởng phúc trường sinh ở cõi vĩnh hằng !!!               

 * Gđ Tống Phước Kiên:

Thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Bé và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của Lê Tấn Quan được nghỉ yên trên chốn vĩnh hằng

* Nguyễn Hoài Ân:

Thành kính phân ưu cùng chị Quan và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh an nghỉ nơi cõi Vĩnh hằng

* Huỳnh minh Thanh:

Thành thật chia buồn với chị Quan cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bạn Lê tấn Quan sớm được vãng sanh nơi cõi Vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu

* Hoàng Tuấn:

Chị Bé thân mến,
Lâu ngày không gặp, không biết tin chị và Quan. Nay biết thì Quan không còn nữa. Biết nói gì đây ?. Xin cầu chúc hương hồn Quan được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Thành kính phân cùng chị và tang quyến.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.