HAPPY NEW YEAR TO ALL

Kính chúc quý Niên Trưởng, Quý Thân Hữu và tất cả các bạn đồng môn K1 cùng gia đình, mọi người đều được nhiều sức khỏe và luôn luôn có cuộc sống Hạnh Phúc bên người thân.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.