Daily Archives: Tháng Một 14, 2020

Tin buồn K1 cuối năm

Thưa các bạn, Rất buồn báo một tin không vui cuối năm đến các bạn K1: Tôi vừa được vợ của K1 Trần Văn Dũ báo tin buồn, anh Dũ sau một thời gian bệnh nặng đã vĩnh viễn ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin buồn K1 cuối năm