Daily Archives: Tháng Một 13, 2020

Xin đừng dùng chữ VC_St

Ngôn từ Việt Cộng viết sai Xem hoài, nghe mãi có ngày sẽ quen Quen rồi thì chấp nhận liền Bỗng nhiên giống chúng nửa điên nửa khùng Là người chống cộng tới cùng Quyết không chuyển tiếp hay dùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin đừng dùng chữ VC_St