Daily Archives: Tháng Một 1, 2020

Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2020 của TK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2020 của TK

Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020

Kính gởi quí thân hữu cao niên,  Nhân tết Tây 2020, Lão tôi thân kính gởi đến quí cụ niên trưởng cùng quí vị “cổ lai hy” bài thơ khai bút tưa đề NHỚ XƯA để thay lời chúc đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020