Daily Archives: Tháng Một 1, 2020

Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2020 của TK

Hình ảnh | Posted on by

Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020

Kính gởi quí thân hữu cao niên,  Nhân tết Tây 2020, Lão tôi thân kính gởi đến quí cụ niên trưởng cùng quí vị “cổ lai hy” bài thơ khai bút tưa đề NHỚ XƯA để thay lời chúc đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ