Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2021

Một Nửa Sự Thật – NVV Sưu Tầm

Một Nửa Sự Thật Ở trường học chúng ta được dạy rằng: “Tháng 8 năm 1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki – Nhật Bản, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một Nửa Sự Thật – NVV Sưu Tầm