Daily Archives: Tháng Mười Hai 1, 2021

Thánh rắc muối _ Thơ Cóc QT

THÁNH RẮC MUỐI Há mỏ ra đi ta đút cho Nghe danh thực khách một quan bò (bò đỏ) Vươn vai vổ ngực người vô sản Ăn thịt nhát vàng lũ mặt mo Dân đói mặc dân dân phải chịu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh rắc muối _ Thơ Cóc QT