Daily Archives: Tháng Mười Hai 19, 2021

NHỮNG ÂN TÌNH NGÀY THÁNG CŨ_Lê Chu Ấn

Những ân tình ngày tháng cũ Lê Chu Ấn Tôi đuợc làm thành viên của đại gia đình Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 15 tháng 1 năm 1963 và phải giã từ mái ấm đó vào lúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỮNG ÂN TÌNH NGÀY THÁNG CŨ_Lê Chu Ấn