Daily Archives: Tháng Mười Hai 30, 2021

Phút Cuối Cùng của Học Viện CSQG_- Ngô Bá Phước

PHÚT CUỐI CÙNG CỦA HỌC VIỆN CSQG Ngô Bá Phước / Cựu Liên Đoàn Trưởng LĐSV-HVCSQG (1975)                  Những ngày cuối tháng 4/75 sinh hoạt tại Học Viện CSQG thật căng thẳng. Tình hình thật bất lợi cho miền Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phút Cuối Cùng của Học Viện CSQG_- Ngô Bá Phước