Daily Archives: Tháng Một 6, 2022

Ai biết Cà Chớn là gì? Xin giải thích

CÀ CHỚN Hai giờ sáng, điện thoại reo, nghe thằng bạn ó đâm hơn bốn mươi năm không gặp hét: “Đồ thằng CÀ CHỚN” . Cà chớn thì từ nhỏ đến lớn nghe rất quen tai, hổng hiểu từ này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ai biết Cà Chớn là gì? Xin giải thích