Daily Archives: Tháng Một 15, 2022

Chia Buồn

CHIA BUỒN Căn Nhà Nhỏ vừa được bạn TPK báo tin Cụ Bà là người Chị Cả của K1 Nguyễn Văn Sáo vừa qua đời tại Việt Nam hưởng Thượng Thọ 90 tuổi. Căn Nhà Nhỏ xin chia buồn cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chia Buồn