Daily Archives: Tháng Một 16, 2022

Có một thời như thế đó – tác giả Vũ Đông Hà Montreal

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ ĐÓ! Vũ Đông Hà  (Cộng Đồng NVQG Vùng Montreal) 8/05/2017 Nếu ai hỏi tôi rằng sau ngày 30 tháng 4, 1975 cái gì mà cộng sản không thể “giải phóng” được; cái gì vẫn âm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Có một thời như thế đó – tác giả Vũ Đông Hà Montreal