Daily Archives: Tháng Một 31, 2022

Phai Tàn – Nhạc và Lời Lê Hữu Nghĩa

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phai Tàn – Nhạc và Lời Lê Hữu Nghĩa

Khai bút đầu năm _ Cóc Nhà

Cóc Nhà khai bút mừng năm mới. “Chiều Ba Mươi, lạy Phật sám hối. Đưa Tân Sửu “Sáng Mồng Một, hành hương hái lộc. Đón Nhâm Dần” Xin phép cho cóc Nhà được múa rìu qua mắt thợ.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Khai bút đầu năm _ Cóc Nhà

Thơ Lê Phương Lan _ Con Gái Tuổi Dần

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Lê Phương Lan _ Con Gái Tuổi Dần