Daily Archives: Tháng Ba 1, 2022

Chết Thẹn – Bài của Phan Đăng

CHẾT THẸN! PHAN ĐĂNG Chết thẹn! Năm 1905, khi đang hoạt động ở Nhật Bản thì Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ rủ nhau lên Tokyo để tìm một người bạn Trung Quốc có tên Ân Thừa Hiến. Khi xuống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chết Thẹn – Bài của Phan Đăng