Daily Archives: Tháng Ba 8, 2022

Chúc Mừng 55 Năm Ngày Cưới của Bạn Võ Quang Lâu.

Được biết bạn K1 Võ Quang Lâu vừa được các con cháu tổ chức yến tiệc kỷ niệm “ĐÁM CƯỚI NGỌC BÍCH” HAPPY 55th ANNIVERSARY. Căn Nhà Nhỏ thay mặt cho anh chị em đồng khóa K1Chúc mừng hai bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng 55 Năm Ngày Cưới của Bạn Võ Quang Lâu.