Daily Archives: Tháng Ba 22, 2022

Sự Kiện Trại Davis trong Phi Trường Tân Sơn Nhứt Ngày 21/1/1974

SỰ KIỆN TRẠI DAVIS TRONG PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT NGÀY 21/1/1974 Ngày 19/1/1974 hải chiến Hoàng Sa xảy ra, Trung cộng đã cưỡng chiếm những hải đảo của Việt Nam. Ngày 21/1/1974 Ủy ban Liên hợp Quân sự bốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự Kiện Trại Davis trong Phi Trường Tân Sơn Nhứt Ngày 21/1/1974