Daily Archives: Tháng Ba 6, 2022

Hương Xưa Còn Đọng- Nhạc cuối tuần

Cuối tuần mời các bạn thưởng thức một sáng tác mới của bạn Lê Hữu Nghĩa Hương Xưa Còn Đọng – Khánh Vy

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hương Xưa Còn Đọng- Nhạc cuối tuần

Chuyện Buồn Việt Nam (ST)

Chuyện buồn Việt Nam (Bài do Đinh Văn Hạp chuyển)  Mời các Bạn đọc đoạn kết cuốn sách của tác giả người Đức này, quá hay, khi nào sách in ra, mỗi người chúng ta phải mua một vài cuốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Buồn Việt Nam (ST)