Daily Archives: Tháng Sáu 5, 2022

Hội Nghị Vịnh Hạ Long – Sưu Tầm của Tuyen Dinh

Hội nghị Vịnh Hạ Long lần thứ hai vào ngày 05/06/1948  Vào ngày 5 tháng 6 năm 1948_Hiệp ước Vịnh Hạ Long_một hiệp ước Pháp-Việt giữa Cao Uỷ Đông Dương Emile Bollaert và Hoàng Đế Bảo Đại, được ký kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Nghị Vịnh Hạ Long – Sưu Tầm của Tuyen Dinh