Daily Archives: Tháng Sáu 22, 2022

Chuyện cười XHCN – Sưu tầm

AI CHÉM LIỄU THĂNG? Trong giờ lịch sử của một lớp trường trung học phổ thông, cô giáo dạy sử như thường lệ ôn bài cũ trước khi giảng bài mới. – Bây giờ cô ôn bài cũ trước khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện cười XHCN – Sưu tầm