Daily Archives: Tháng Sáu 16, 2022

Bài viết của một người trong nước

Bài viết của một người trong nước Cô H. Phan, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn đã viết một đoạn văn khiến Việt Cộng nổi điên. Đoạn văn như sau: “Hơn 40 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài viết của một người trong nước