Daily Archives: Tháng Sáu 12, 2022

Nước Mắt Giữa Trùng Dương

NƯỚC MẮT GIỮA TRÙNG DƯƠNG  (Viết theo lời kể của một thuyền nhân, tên nhân vật đã được thay đổi)           Trong cuộc đời của một con người, hẳn ai cũng có những lần gặp nhiều sự việc quan trọng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nước Mắt Giữa Trùng Dương

VC THẢM SÁT TÙ BINH GIỜ THỨ 25 (St)

VC Thảm Sát Tù Binh Giờ Thứ 25 (Theo lời kể của Mũ Nâu Thiên Lôi) – Trong lịch sử chiến tranh thế giới từ năm 1948, chưa nghe nói một quân đội nào thảm sát tù binh trên chiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VC THẢM SÁT TÙ BINH GIỜ THỨ 25 (St)