Daily Archives: Tháng Chín 19, 2022

Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA

THƯ CHO NGƯỜI BÊN KIA CHIẾN TUYẾN Anh là bộ đội xâm lăng từ miền Bắc Tôi là lính chiến bảo vệ ở miền Nam Anh giết dân để được thăng chức phong hàm Tôi mang cấp bậc cứu dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA